RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Jeżeli w w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdą Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

formularz_wniosku_pl.pdf
formularz_wniosku_pl.doc

I przesłanie go na adres:

Kanclerz PWSFTviT
PWSFTviT
ul. Targowa61/63
90-323 Łódź

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaną Państwo powiadomieni, w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

PWSFTviT zastrzega prawo pobrania opłaty w związku z udostępnieniem informacji zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w przypadku gdy wymaga to poniesienia dodatkowych kosztów.Pokaż metryczkę tego dokumentu  Wersja do druku
Opublikował: Michał Martyni
Publikacja dnia: 22.05.2015
Podpisał: Michał Supera
Dokument z dnia: 24.11.2013
Dokument oglądany razy: 5 787